Over de collectie

Het Leuvense stadsarchief heeft een uitgebreide collectie filmaffiches van maar liefst 2945 stuks uit de periode 1932-1968. Elke affiche verwijst naar een film die in een van de bioscopen in het Leuvense stadscentrum op het programma stonden. De collectie is ontstaan als gevolg van een politiereglement (1892) dat de openbare aanplakking van affiches reguleerde. Van elke aan te plakken affiche moest er telkens een exemplaar ter controle gedeponeerd worden bij het gemeentesecretariaat. Via deze weg belandden er om en bij 3000 affiches in het stadsarchief. 

Deze Leuvense collectie is zeker niet de grootste, maar wel een van de best ontsloten filmaffichecollecties in België! In 2009-2010 zetten enkele studenten van de Masteropleiding Communicatiewetenschappen aan de KU Leuven zich voor deze rijke verzameling in: ze beschrijven en inventariseren de affiches stuk voor stuk. Op datzelfde moment heeft het stadsarchief de bewaarcondities verbeterd: elke affiche komt in een afzonderlijke zuurvrije map. In 2010-2011 graven studenten Communicatiewetenschappen opnieuw in het rijke Leuvense bioscoopverleden. Ditmaal nemen ze de geschiedenis van de grote centrum-bioscopen onder de loep. 

Aangezien met de verbouwing van de vroegere zaal Eden – nu muziekcentrum Het Depot – aan het Martelarenplein ook de laatste architecturale getuigenis van het Leuvense bioscoopverleden verdwijnt, biedt Cinema Leuven nu een digitaal alternatief. Dankzij de rijke affichecollectie en de uitgevoerde onderzoeken kan je via deze website de verschillende facetten van het filmverleden van Leuven blijvend (her)ontdekken.  

Zoek door de collectie

Zoek

Je kan op verschillende manieren door de 2945 filmaffiches zoeken.